Fulla Oculta

Característiques

  • Gruix de vidre fins a 28 mm
  • Sistema fulla oculta secció visible: 62 mm
  • Secció de marc: 60 mm
  • Secció de fulla: 58 mm
  • Trencament de pont tèrmic millorada amb poliamides de 24 mm
  • Juntes de EPDM millorades i de fàcil col·locació que garanteixen la gran estanquitat
  • Sistema de canal europeu gran ventall d'accessoris de qualitat i acabat

Resultats obtinguts en banc d'assajos

  • Permeabilitat a l'aire (UNEIX-EN1026:2000): CLASSE 4
  • Estanquitat a l'aigua (UNEIX-EN1027:2000): CLASSE E1050
  • Resistència a la càrrega del vent (UNEIX-EN12211:2000): CLASSE C5