Serie Vidal 600 Sèrie de fusteria corredissa amb diverses opcions d’obertura amb dues fulles, tres fulles amb obertura pels extrems o el centre i quatre fulles amb obertura, tant pel centre com pels extrems. Sempre en dos carrils. És una sèrie econòmica de grans prestacions i alta qualitat. …

Serie Fornells 700 Sèrie de fusteria corredissa amb diverses opcions d’obertura amb dues fulles, tres fulles amb obertura pels extrems o el centre i quatre fulles amb obertura, tant pel centre com pels extrems. També es pot fabricar en tres fulles amb tres carrils. Qualitats L’assemblatge dels perfils …

Serie Ferreira 800 Sèrie de fusteria corredissa de trencament de pont tèrmic, amb diverses opcions d’obertura amb dues fulles, tres fulles amb obertura pels extrems o el centre i quatre fulles amb obertura tant pel centre com pels extrems en dos carrils. Per a una major obertura es …

Serie Elevable Sèrie de fusteria corredissa-elevable de trencament de pont tèrmic especialment dissenyada per a grans tancaments. Amb diverses opcions d’obertura amb dues fulles, tres fulles amb obertura pels extrems i quatre fulles amb obertura tant pel centre com pels extrems. De manera opcional, es pot utilitzar un …

Encreuament Panoràmic Característiques Sistema de corredissa perimetral amb trencament de pont tèrmic d’encreuament Panoràmic, poliamida de 18,6 mm en marc i 26 mm en fulla. Marc llis 70 mm i fulla de 73 mm. Buit de fulla per a envidrament 26 mm. Encreuament panoràmic de 30 mm per …